35,59 zł wydanych, i 1200 zł dodatkowej sprzedaży. Sprzedaż biletów na konferencje

Prowadzenie fanpage’a + Facebook Ads

Branża: Rolnicza, usługi doradcze B2B

Zakres współpracy: Wsparcie reklamowe cyklicznego wydarzenia organizowanego przez Zamawiającego

Opis reklamy: Jednorazowa akcja wspierająca sprzedaż biletów wstępu na wydarzenie. Celem reklamy było “domknięcie” sprzedaży.

Wyniki: Reklama wygenerowała 1 200,00 zł dodatkowej sprzedaży przy wydanych 35,39 zł