blog-35,59 zł wydanych, i 1200 zł dodatkowej sprzedaży. Sprzedaż biletów na konferencje-min