Ochrona Danych osobowych


W związku z rozpoczętym lub planowanym wyświetlaniem reklam typu "Pozyskiwanie kontaktów" przez system reklamowy Facebook'a, informujemy, że Państwa dane osobowe pozyskaliśmy z zewnętrznego źródła, tj. od firmy: Zakład Telekomunikacji "iService Telecom" Marcin Maziarz, ul. Wełniany Rynek 12/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

W celu wyświetlania reklam typu "Pozyskiwanie kontaktów" przez system reklamowy Facebook'a przetwarzamy dane takie jak:

  • numer telefonu,
  • adres e-mail.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: Artyści Reklamy Sp. z o.o. firma Artyści Reklamy Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Ryżowej 43G / 28, 02-495 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, KRS: 0000713155, NIP: 534-257-24-81

Informujemy, iż powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest mailowo pod adresem administrator@artyscireklamy.pl.

Przetwarzanie Państwa danych kontaktowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celu marketingu własnych usług. W momencie, gdy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie oferty przetwarzanie odbywa się także na podstawie tej zgody.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, ale pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia sprzeciwu lub do cofnięcia zgody, jeżeli taka zgoda została udzielona.

Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli nie chcą Państwo abyśmy przetwarzali Państwa dane prosimy o kontakt mailowy na adres: administrator@artyscireklamy.pl lub biuro@artyscireklamy.pl.